Par Tirzas pagasta attīstības biedrību

Tirzas pagasta attīstības biedrība ir vietējās kopienas dibināta sabiedriskā organizācija, kuras mērķis ir Tirzas pagasta attīstība.Sabiedrisko organizāciju vēsture Tirzas pagastā ir aizsākusies jau 1900. gadā, kad tirzmalieši dibināja Tirzas – Velēnas Lauksaimniecības biedrību, bet 1902. gadā – Tirzas Krājaizdevu sabiedrību. 1911. gadā šīs biedrības Tirzā uzbūvēja Biedrības namu, kurā arī šobrīd mājvietu atradušas daudzas sabiedriskās iestādes – šeit darbojas kultūras nams, pagasta  ...

lasīt tālāk

Kontakti

Tirzas pagasta attīstības biedrība

Tirza, "Biedrības nams"
Tirzas pag., Gulbenes nov., LV-4424

Nils Treijs, valdes priekšsēdētājs, tālr. 29216834

Sarmīte Krišāne – valdes priekšsēdētāja vietniece tālr. 28628478

Ziedojumiem:

AS Swedbank
Konta Nr.: LV61HABA0551006079461
Kods: HABALV22


Esam kopā ar