Tirzas pagasta attīstības biedrības mērķi

Biedrības mērķi – veicināt Tirzas pagasta ilglaicīgu attīstību, finansiāli un organizatoriski atbalstot Tirzas pagastā notiekošās ekonomiskās, kultūras un sociālās dzīves norises, to skaitā:

  • veicināt kopienas filantropijas tradīciju atjaunošanu Tirzas pagastā, kā arī rosināt kopienas sabiedrisko aktivitāti;
  • sekmēt pagasta ekonomisko augšupeju, attīstot uzņēmējdarbību pagasta teritorijā;
  • atbalstīt kultūras dzīves norises pagastā, saglabāt pagasta raksturīgo kultūrvidi, atjaunot un uzturēt etniskās tradīcijas, tautas mākslu un novadpētniecību;
  • atbalstīt izglītības un veselības aprūpes iestāžu saglabāšanu un attīstību;
  • veicināt pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un attīstību;
  • rosināt kultūras dzīves daudzveidību, organizējot kultūras pasākumus ar Latvijas izcilu mākslinieku piedalīšanos;
  • atbalstīt Tirzas pagasta iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāti, kura sekmē Biedrības mērķu realizāciju, veicināt pagasta iedzīvotāju sabiedrisko saskaņu;
  • piesaistīt finanšu līdzekļus, lai realizētu Biedrības mērķus un uzdevumus.

Kontakti

Tirzas pagasta attīstības biedrība

Tirza, "Biedrības nams"
Tirzas pag., Gulbenes nov., LV-4424

Nils Treijs, valdes priekšsēdētājs, tālr. 29216834

Sarmīte Krišāne – valdes priekšsēdētāja vietniece tālr. 28628478

Ziedojumiem:

AS Swedbank
Konta Nr.: LV61HABA0551006079461
Kods: HABALV22