Mūsu darbi

Biedrības darbības mērķis ir veicināt Tirzas pagasta ilglaicīgu attīstību, finansiāli un organizatoriski atbalstot Tirzas pagastā notiekošās ekonomiskās, kultūras un sociālās dzīves norises.

Paveiktie darbi no 2013.-2015.gadam:

  • pieminekļa „Represēto piemiņai 1941-1949” projekta izstrāde, izgatavošana un uzstādīšana Tirzas Kancēna kapos;

  • 4. Pasaules tirzmaliešu saieta organizēšana;

  • Tirzas seno koka slēpju muzeja un slēpošanas centra izveide; 

  • Tirzas evaņģēliski luteriskās baznīcas grīdu remonts;

  • atbalsta sniegšana Tirzas kultūras nama pašdarbības kolektīvu darbības nodrošināšanai;

  • LNO solistes Evitas Zālītes, ģitāristes Ilzes Gruntes un vīru kora “FraChoRi” koncerta organizēšana Tirzas baznīcā gleznotāja Ludolfa Liberta 140.gadu jubilejas ietvaros;

  • Biedrības mājas lapas izveidošana sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.


Informāciju par biedrības paveiktajiem darbiem no 2004.gada variet skatīt šeit.

Kontakti

Tirzas pagasta attīstības biedrība

Tirza, "Biedrības nams"
Tirzas pag., Gulbenes nov., LV-4424

Nils Treijs, valdes priekšsēdētājs, tālr. 29216834

Sarmīte Krišāne – valdes priekšsēdētāja vietniece tālr. 28628478

Ziedojumiem:

AS Swedbank
Konta Nr.: LV61HABA0551006079461
Kods: HABALV22