Par Tirzas pagasta attīstības biedrību

Tirzas pagasta attīstības biedrība ir vietējās kopienas dibināta sabiedriskā organizācija, kuras mērķis ir Tirzas pagasta attīstība.

Sabiedrisko organizāciju vēsture Tirzas pagastā ir aizsākusies jau 1900. gadā, kad tirzmalieši dibināja Tirzas – Velēnas Lauksaimniecības biedrību, bet 1902. gadā – Tirzas Krājaizdevu sabiedrību. 1911. gadā šīs biedrības Tirzā uzbūvēja Biedrības namu, kurā arī šobrīd mājvietu atradušas daudzas sabiedriskās iestādes – šeit darbojas kultūras nams, pagasta pārvalde, bibliotēka un pasts. Tirzas – Velēnas Lauksaimniecības biedrība darbojās līdz 1941. gadam, kad tās pastāvēšanu pārtrauca padomju vara.

2003. gadā dibinot Tirzas attīstības fondu (no 2004. gada – Tirzas pagasta attīstības biedrība), viena no izveidošanas idejām bija atdzīvināt 20. gadsimta sākuma Tirzas sabiedrisko organizāciju iedibinātās tradīcijas – tirzmaliešiem kopīgi nesavtīgi strādāt kopienas labā. Lai sasniegtu šo un citus attīstības mērķus, biedrība jau 16 gadus īsteno dažādas tirzmaliešu ieceres. Biedrības goda biedrs kopš 2005. gada ir novadnieks tēlnieks Indulis Ranka. Biedrības goda biedri līdz nesenam laikam ir bijuši arī aktieris Kārlis Sebris un dzejniece Elza Ķezbere.

2005. gadā Latvijas Republikas Finanšu ministrija piešķīra biedrībai sabiedriskā labuma organizācijas statusu.

Kopš 2008. gada Tirzas pagasta attīstības biedrība ir Kopienu fondu kustības asociētā dalībniece.

Kontakti

Tirzas pagasta attīstības biedrība

Tirza, "Biedrības nams"
Tirzas pag., Gulbenes nov., LV-4424

Nils Treijs, valdes priekšsēdētājs, tālr. 29216834

Sarmīte Krišāne – valdes priekšsēdētāja vietniece tālr. 28628478

Ziedojumiem:

AS Swedbank
Konta Nr.: LV61HABA0551006079461
Kods: HABALV22